Obmedzenie dodávky tepla

Vážený odberateľ tepla.

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie zo strany Západoslovenskej distribučnej, ktorá bude vykonávať plánované opravy na distribučnom vedení elektrickej energie, bude prerušená dodávka elektriny pre Výmenníkovú stanicu tepla č. 1 na ul. Školská 2, čím bude znemožnená dodávka tepla a teplej vody dňa 15.11.2017, t.j. v stredu, v čase od 8.00 h do 16.00 h.

Obmedzenie sa týka nasledovných odberateľov:

(OST VSI Školská)

Školská 2

MsBP - Správa

(OST VSI Školská)

Školská 2

Nebyt.pr. Školská 2

(OST VSI Školská)

Školská 1

OBD

(OST VSI Školská)

Školská 3

OBD

(OST VSI Školská)

Mlynská 2, Šurany

Handimex - správca domu, N.Z.

(OST VSI Školská)

Mlynská 1

OBD

(OST VSI Školská)

Mlynská 4

OBD

(OST VSI Školská)

Daňový úrad SNP 69

Finančné riaditeľstvo SR

(OST VSI Školská)

SNP 9

MsBP

(OST VSI Školská)

SNP 11

MsBP

(OST VSI Školská)

SNP 13-15

OBD

(OST VSI Školská)

Materská škola SNP

MŠ Mostná 1

(OST VSI Školská)

Mostná 2-4-6

OBD

(OST VSI Školská)

Mostná 8-10

Habyter-Real, s.r.o. Nitra

(OST VSI Školská)

Nábrežie 2-4-6

Bytkomfort, s.r.o., Nové Zámky

Za nami nespôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

Jozef Trungel DiS, konateľ spoločnosti

Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.

Sídlo: 942 01  Šurany, Školská 2

tel.: +421 35 6507 500, mob.: +421 910 958 453

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.mbpsurany.sk

Pracovný čas

Hlavný pracovný čas:

Po od 700 do 1500 hod. - ÚRADNÉ HODINY
Ut od 700 do 1500 hod.
St od 700 do 1700 hod. - ÚRADNÉ HODINY
Št od 700 do 1500 hod.
Pi od 700 do 1300 hod.

Obedňajšia prestávka 30 minút v čase od 1100 do 1200 hod.

Poruchy

V hlavnom pracovnom čase
na tel. č. 035/6500 460;- Mária Ličková, mob. tel.: 0910/984 362

V mimopracovnom čase
na tel. č. 035/6500 102 obsluha kotolne

Additional information