Upozornenie

Dovoľujeme si upozorniť vlastníkov a nájomníkov bytov, že reklamácie k vyúčtovaniu za rok 2017 vybavujeme od 4.júna 2018 v stránkových dňoch.

Za pochopenie ďakujeme !

Doplnkové informácie